1096, Đường Bà Hom, P. Tân Tạo, Quận Bình Tân. TP. HCM, Việt Nam
Số 45 Chùa Vua - Hai Bà Trưng HÀ NỘI, Việt Nam