Bàn tròn chuyên môn
09:16 | 03/03/2017
Ban thường vụ Hội Nội khoa Việt Nam, Ban tổ chức Hội nghị Nội khoa xin thông báo về Chương trình khoa học Hội nghị Nội khoa 2017 như sau:
Khảo sát tình trạng Hemoglobin ở bệnh nhân lọc máu chu kì (10/08) 
Hội nghị Khoa học Nội khoa Việt Nam lần IX - 2015 (23/09) 
 
Hội nghị
15:27 | 23/08/2017
Hội nghị khoa học thường niên Hội Hô Hấp Việt Nam tổ chức tại khách sạn Royal Lotus, 120 Nguyễn Văn Thoại, Bắc Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.
   
Tìm kiếm bài Viết
Xem bài Theo ngày Tháng