Bàn tròn chuyên môn
09:16 | 03/03/2017
Ban thường vụ Hội Nội khoa Việt Nam, Ban tổ chức Hội nghị Nội khoa xin thông báo về Chương trình khoa học Hội nghị Nội khoa 2017 như sau:
Khảo sát tình trạng Hemoglobin ở bệnh nhân lọc máu chu kì (10/08) 
Hội nghị Khoa học Nội khoa Việt Nam lần IX - 2015 (23/09) 
 
Hội nghị
09:16 | 03/03/2017
Ban thường vụ Hội Nội khoa Việt Nam, Ban tổ chức Hội nghị Nội khoa xin thông báo về Chương trình khoa học Hội nghị Nội khoa 2017 như sau:
   
Tìm kiếm bài Viết
Xem bài Theo ngày Tháng