Đánh giá tình trạng dự trữ sắt ở bệnh nhân suy thận mạn...
(11:31 | 01/12/2017)
  - Bài Nghiên cứu khoa học " Đánh giá tình trạng dự trữ sắt ở bệnh nhân suy thận mạn chưa điều trị thay thế qua nồng độ sắt và Ferritin huyết thanh" của tác giả: Nguyễn Thị An Thủy, Đỗ Gia Tuyển, Đặng Thị Việt Hà; Đơn vị công tác: Trường Đại học Y Hà Nội.

 TÓM TẮT

Điều trị thiếu máu ở bệnh nhân suy thận mạn bằng erythropoietin (EPO) kết hợp bổ
sung sắt có thể mang lại kết quả tối ưu.
 
Mục tiêu: Đánh giá tình trạng dự trữ sắt thông qua xét nghiệm sắt và ferritin huyết
thanh ở bệnh nhân suy thận mạn chưa điều trị thay thế.
 
Đối tượng nghiên cứu: 120 bệnh nhân được chẩn đoán BTMT giai đoạn V chưa điều trị
thay thế (chưa lọc máu chu kỳ), điều trị nội trú tại khoa Thận – Tiết niệu - Bệnh viện Bạch Mai.
 
Phương pháp nghiên cứu: mô tả cắt ngang.
 
Kết quả và kết luận: Nồng độ sắt trung bình là 13,87 ± 9,01 μmol/l. Tỷ lệ BN có nồng độ sắt huyết thanh giảm là 17,5%. Nồng độ sắt huyết thanh trong nhóm BN nghiên cứu có sự khác biệt giữa nam giới và nữ giới. Nồng đồ ferritin trung bình là 583,08 ± 375,8 ng/ ml. Có 13,3% BN có dự trữ sắt thấp (nồng độ ferritin < 200 ng/ml), 33,3% BN có dự trữ sắt trung bình (nồng độ ferritin từ 200-500 ng/ml) và 53,4% BN có tăng dự trữ sắt (nồng độ ferritin ≥ 500 ng/ml). Nồng độ ferritin huyết thanh trong nhóm BN nghiên cứu có sự khác biệt giữa nam giới và nữ giới (nam lớn hơn nữ). Nồng độ sắt và ferritin huyết thanh trong nhóm BN nghiên cứu có mối tương quan thuận với nhau. Không thấy mối liên quan giữa nồng độ sắt và ferritin huyết thanh với các mức độ thiếu máu.
 
 
Trích " Tạp chí Nội khoa Việt Nam, số 16, tháng 4 năm 2016"
   
Tìm kiếm bài Viết
Xem bài Theo ngày Tháng
   
 
Các tin khác