Hậu quả do thói quen cắn môi và cách khắc phục
(08:06 | 02/12/2014)
 - Những thói quen liên quan đến hoạt động của môi và các cấu trúc xung quanh được gọi là thói quen ở môi. Các thói quen này có thể gặp ở cả trẻ em và người lớn, bao gồm mút môi, cắn môi và liếm môi.

 Nhng thói quen liên quan đến hot đng ca môi và các cu trúc xung quanh được gi là thói quen môi. Các thói quen này có th gp c tr em và người ln, bao gm mút môi, cn môi và liếm môi. tng la tui, các thói quen này xut hin khác nhau và nh hưởng đến răng hàm cũng rt khác nhau.

Liếm môi và cn môi

Cn môi và liếm môi là mt thói quen thường gp c người ln và tr em. Thói quen này thường xy ra lúc căng thng hoc lo lng và thm chí không nhn biết được là mình đang cn hay liếm môi. Trong hu hết các trường hp, hành đng này là vô hi, tuy nhiên, mt s người làm thường xuyên ti mc gây ra các tn thương, thường thy là môi khô, bong tróc và đau, có th hình thành các vết loét và bi nhim. Hay gp bnh nhân cn và liếm môi dưới hơn là môi trên, vì vy tn thương môi dưới thường nng n hơn. Mc đ các triu chng có th t rt nh ti rt nng. Nhng trường hp bnh nhân làm tn thương môi trm trng thường là do có các vn đ tâm lý. Cn môi đt ngt cũng có th là nguyên nhân gây ra các vết loét còn có tên gi theo dân gian là nhit.

Cn có các bin pháp đng viên và khen thưởng đ tr quyết tâm t b các thói quen xu

Làm thế nào khi mc thói quen cn môi?

Mt s người có th t ngng thói quen này khi h nhn thc được nó và không cn điu tr gì, môi s t hi phc khi thói quen chm dt. Vi nhng người không th t t b thói quen mt cách d dàng, nha sĩ có th s dng các khí c h tr như lip bumper đ bo v môi. Ngoài ra, kem dưỡng môi gi m và kem steroid ti ch bôi khi môi b viêm nhim có tác dng h tr tn thương mau hi phc. Mt s trường hp thuc an thn là cn thiết đ n đnh tình trng toàn thân.

Mút môi có th gây lch khp cn

Mút môi có th là nguyên nhân tiên phát gây nên lch lc khp cn hoc cũng có th là th phát do vu chìa hàm trên hoc bt đi xng theo chiu trước sau. Thói quen mút môi có th gây nên nhng sai lc vĩnh vin khp cn nếu tr duy trì thói quen này vi mc đ trung bình nhưng liên tc và kéo dài. Tr có th mút môi trên hoc mút môi dưới gây ra nhng triu chng lâm sàng khác nhau, tuy nhiên thường gp là tr mút môi dưới. Nhng thay đi này xut hin c răng sa và răng vĩnh vin.

Tr mút môi dưới có môi dưới nm gn gia các răng ca trên và dưới, in du răng ca hàm trên lên môi dưới, tăng trương lc cơ vùng cm. Thói quen này khó thay đi và to ra nhng tn thương hình bán nguyt môi dưới. Tn thương nt n và d b bi nhim như chc l. Có th gp cn h vùng ca (nhưng mc đ ít hơn rt nhiu so vi trường hp mút ngón tay). Răng ca hàm trên ng môi, răng ca hàm dưới ng lưỡi và mc chen chúc, đ cn chìa ln; kém phát trin xương hàm dưới làm khuôn mt lõm.

Tr có thói quen mút hoc cn môi trên thường kết hp vi đy hàm dưới ra trước gây nên khp cn ngược.

Đ chn đoán thói quen mút môi cn thăm khám lâm sàng và hi b m, đc bit người chăm sóc tr. Tr thường mút môi lúc tr vô ý thc như trong lúc ng, khi tp trung hc bài, nghe ging hay xem phim, đc truyn... Do vy nha sĩ cn phi rt tinh tế khi quan sát tr. Ngay t lúc tr ngi đi đến lượt khám hay lúc tr ngi chơi, chúng ta cn quan sát tr đến nhìn thy đng tác mút môi ca tr. Thi gian mút môi cũng như tn sut mút môi giúp cho nha sĩ tiên lượng vic tái giáo dc li đng tác ca môi d hay khó.

Đ b thói quen mút môi

Luyn tp đ b thói quen hoc can thip bng khí c: lip bumper. Đ điu tr có hiu qu cn phi có s phi hp cht ch gia gia đình và nha sĩ. Nha sĩ cn phi gii thích rõ cho tr và gia đình hiu hu qu ca vic mút môi, vai trò ca mt b răng khe, đp đ bn thân tr ý thc được rng cn phi b thói quen này. Nếu tr ý thc được và chp nhn luyn tp cũng như chp nhn đeo các khí c can thip thì vic điu tr s có kết qu tt, nếu không s không đt được kết qu như mong mun. Nhiu trường hp các cháu không hp tác, nhà không chu đeo các khí c, t ý tháo b hoc ct giu, nếu b m không đ ý thì không phát hin được. Do vy gia đình cn phi quan tâm đến tr đ kim soát cũng như đng viên tr t giác đeo hàm và không tiếp tc cn môi. Nha sĩ cũng như b m cn có các bin pháp đng viên và khen thưởng đ tr quyết tâm t b các thói quen xu.

ThS. Võ Trương Như Ngc

Theo SKĐS

   
Tìm kiếm bài Viết
Xem bài Theo ngày Tháng
   
 
Các tin khác