Hội nghị khoa học Hội thấp khớp TP.HCM lần thứ XIII năm 2015
(10:58 | 06/05/2015)
  - Ngày 27-6-2015, tại Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ diễn ra Hội nghị khoa học Hội thấp khớp học Thành Phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) lần thứ XIII năm 2015.

Tham gia Hi ngh ti hi trường, chương trình truyn thông  “Vì sc khe người Vit” ca Hi Ni khoa Vit Nam s phát tng các cun cm nang tư vn cho bnh nhân đang thăm khám trc tiếp ti Bnh vin Chợ Rẫy TP.HCM.

Ngoài ra, chúng tôi còn tham gia trưng bày sách, tp chí và các đu tài liu chuyên môn dành cho các bác sĩ ti tham gia hi tho tham kho.

Trân trng mi quý bác sĩ và bnh nhân tham gia!

 

 

hội nghị, Bệnh viện Chợ Rẫy, Hội thấp khớp học,

Gửi Bình Luận Của Bạn Kiểu Gõ: Tắt Telex VNI
Họ tên
Email
Địa chỉ
file gửi:
Mã an toàn  
 
   
Tìm kiếm bài Viết
Xem bài Theo ngày Tháng
   
 
Các tin khác