Mồ hôi gây mùi khó chịu: Đông y chữa thế nào?
(07:39 | 30/01/2015)
 - Mùi cơ thể hôi làm “khổ chủ” mất tự tin, gây trở ngại trong giao tiếp, ảnh hưởng khả năng thành đạt trong cuộc sống. Đông y có cách trị liệu để giảm tiết mồ hôi và khử mùi, qua đó giảm hôi.

 S bài tiết m hôi gi vai trò quan trng trong điu hòa nhit đ cơ th, giúp cơ th duy trì nhit đ n đnh khi nhit đ môi trường bên ngoài có s thay đi. Tuy nhiên, theo thng kê trên thế gii có khong 3% s người b chng tăng tiết m hôi. Khi thi tiết nóng bc, m hôi có th b tăng tiết nhiu vùng khác nhau trên cơ th như: vùng nách, hai bên bn, b phn sinh dc, bàn tay… gây tr ngi cho sinh hot và giao tiếp. Tăng tiết m hôi gây m ướt, còn có th gây hôi.

Y hc c truyn có hai cách điu tr là cách dùng ngoài và ung trong.

Dùng ngoài:

Cách 1: sau khi tm sch, dùng qu chanh tươi thái lát mng, xát vào nách, ch khong 15 phút ri ra sch, làm thường xuyên, ngày 1 ln s có tác dng kh mùi rt tt.

Cách 2: bc hà 10g, bch ch 10g tán thành bt, trn đu, tm ra sch, ri xát vào nách ngày 1 ln, liên tc 10 ngày.

Chanh tươi có tác dng kh mùi rt tt

Cách 3: dùng phèn chua nung lên thành bt xp, tán mn. Sau khi tm sch, lau khô h nách, ly bt phèn chua xát vào hai h nách. Mi ngày mt ln.

Cách 4: dùng 4 lá tru tươi, ra sch, giã nát. Sau khi tm sch chà xát vào h nách. Làm liên tc trong 1 tháng s ci thin tình trng hôi nách, do tru có tác dng kh khun, kh mùi m hôi cơ th.

Cách 5: mai hoa băng phiến, thanh mc hương, thiên trch hương, khô phàn, hot thch, mi th 30g. Nghin nh mn các dược liu. Sau khi tm sch, thoa vào h nách, k ngón chân, mi ngày 2 ln, liên tc trong 10 - 15 ngày, đt hiu qu cao.

Phèn chua

Ung trong:

V khí hư: bnh nhân t ra m hôi không do mt nhc hay nhit đ oi bc, đng thi có s gió s lnh, d b cm, thường là do v khí hư, cn b v khí và khu phong.

Phương thuc hay dùng là Ngc bình phong tán gm: hoàng kỳ 8g, bch trut 16g, phòng phong 8g. Sc ung.

M hôi cũng được gi là “tâm dch” (dch ca tâm), vì vy nên thêm thuc đ b tâm âm tâm khí và lim âm khí gm các v: đng sâm hoc sa sâm 10g, mch môn 15g, ngũ v t 4g.

Khí huyết hư: bnh nhân gy yếu, mi m nng dy có vã m hôi thường do khí huyết hư. Cn phi b c khí và huyết.

Phương thuc thường dùng là Thp toàn đi b gm: đng sâm 16g, bch trut 12g, bch linh 12g, cam tho 6g, đương quy 12g, thc đa 20g, bch thược 12g, xuyên khung 8g, hoàng kỳ 10g, nhc quế 6g. Sc ung.

Khí hư: do dùng thuc làm ra m hôi quá liu (xông, thuc cm) làm m hôi c chy liên tc không dt, cn phi b khí. Có th ngm nhng lát nhân sâm đ b khí, m hôi s ngng ra.

Hoc dùng bài Nhân sâm dưỡng vinh thang gm: nhân sâm 12g, 16g, đương quy 16g, thược dược 16g, đa hoàng 16g, bch trut 16g, phc linh 16g, quế chi 8g, hoàng kỳ 12g, trn bì 8g, vin chí 8g, ngũ v t 8g, cam tho 6g.

Khí huyết hư thoát: do sau sinh mt nhiu máu hoc mt nhiu máu do nguyên nhân khác có vã m hôi ht (choáng mt máu), đó là do khí thoát theo vi huyết thoát. Cn b gp nguyên khí. Phương thuc hay dùng là Đc sâm thang: nhân sâm 6 - 8g sc ung. Nếu ngoài vã m hôi ht li có thêm chân tay lnh toát, mch rt khó bt, đó là do c dương và khí đu thoát, phi b gp c dương và khí (hi dương cu nghch).

Phương thuc hay dùng là Sâm ph thang: nhân sâm 8g, ph t 8g sc ung. Nếu thy chân tay m li, mch đp rõ là đã có kết qu.

Âm hư: ban đêm ng say tnh gic thy: m hôi ướt qun áo và không thy m hôi ra na gi là m hôi trm (đo hãn). Thường do âm hư, cn b âm.

Phương thuc Lc v hoàn gm: đan bì 9g, bch linh 9g, trch t 9g, thc đa 24g, sơn thù 12g, hoài sơn 12g. Luyn mt làm hoàn ngày ung t 8 - 12g, ngày dùng t 2 - 3 ln ung vi nước sôi đ ngui hoc nước mui nht.

Tâm khí bt túc, Tỳ khí hư: bnh nhân hi hp, ng không yên, ăn ung kém, không ngon ming, thường đ m hôi.

Phương thuc: Quy tỳ thang gm: đng sâm 12g, chích hoàng kỳ 8g, đương quy 8g, bch trut (sao) 8g, chích tho 4g, táo nhân (sao) 8g, vin chí 4g, phc thn 8g, long nhãn 8g, ngũ v 10 ht, hng táo 2 qu, gng sng 3 lát. Sc ung.

Trúng th thuc Thái Dương: bnh nhân nóng st, khát nước, đ m hôi, s lnh, chân lnh, mch vi.

Phương thuc: Bch h gia nhân sâm thang gm: thch cao 40g, tri mu 16g, sinh cam tho 8g, go t 20g, nhân sâm 12g. Sc ung.

Thương hàn tà Thiếu dương, ha ut: bnh nhân lúc nóng, lúc lnh, ng ra m hôi.

Phương thuc: tiu sài h thang gm: sài h 12g, hoàng cm 12g, bán h 8g, chích tho 4g, nhân sâm 8g, gng 3 lát, táo 2 qu. Sc ung.

Theo SKĐS

Gửi Bình Luận Của Bạn Kiểu Gõ: Tắt Telex VNI
Họ tên
Email
Địa chỉ
file gửi:
Mã an toàn  
 
   
Tìm kiếm bài Viết
Xem bài Theo ngày Tháng