Nghiên cứu phẫu thuật cắt dịch kính điều trị tổ chức hóa dịch kính sau viêm màng bồ đào
(08:46 | 20/06/2014)
  - Viêm màng bồ đào là bệnh thường gặp trong lâm sàng. Bệnh diễn biến phức tạp dưới nhiều hình thái và để lại nhiều biến chứng. TCHDK là biến chứng ít gặp hơn so với một số biến chứng khác nhưng là biến chứng nặng, nếu không được xử trí kịp thời thì đó là nguyên nhân gây co kéo và bong võng mạc.

 Download

 

Tác giả: Đỗ Như Hơn*, Cung Hồng Sơn*, Nguyễn Trọng Khải**
*Bệnh viện Mắt Trung ương,

**Bệnh viện Mắt tỉnh Hà Nam

   
Tìm kiếm bài Viết
Xem bài Theo ngày Tháng
   
 
Các tin khác