5/14 Đường Liên Tỉnh Lộ 25 Phường Thạnh Mỹ Lợi Quận 2 TP. HCM, Việt Nam