Những điều cần biết về bệnh chân - tay - miệng
(08:21 | 08/05/2014)
 - Bệnh Tay - chân - miệng đang có chiều hướng diễn biến phức tạp. Cục y tế dự phòng - Bộ Y tế cung cấp tới các bậc phụ huynh những hiểu biết cần thiết về căn bệnh này để phòng chống hiệu quả cho con em mình

Hi đáp v bnh tay - chân - ming

Bnh Tay - chân - ming đang có chiu hướng din biến phc tp. Cc y tế d phòng - B Y tế cung cp ti các bc ph huynh nhng hiu biết cn thiết v căn bnh này đ phòng chng hiu qu cho con em mình

Bnh Tay chân ming là gì?

Bnh Tay chân ming là mt bnh nhim vi rút cp tính, lây truyn qua đường tiêu hóa, thường gp tr nh và có kh năng gây thành dch ln. Du hiu đc trưng ca bnh là st, đau hng, tn thương niêm mc ming và da ch yếu dng phng nước thường thy lòng bàn tay, lòng bàn chân, gi, mông. Bnh ph biến nhiu nước châu Á.

Bnh Tay chân ming có ging vi bnh l mm long móng đng vt?

Không, bnh Tay chân ming không phi là bnh l mm long móng đng vt. Bnh l mm long móng được gây ra bi mt loi vi rút khác và ch gây bnh trên gia súc, cu, và ln.

Bnh Tay chân ming xy ra đâu?

Trên thế gii, bnh Tay chân ming có th xy ra nh l hoc bùng phát thành dch. các nước nhit đi và cn nhit đi, dch thường xy ra quanh năm.

Dch Tay chân ming xy ra vài năm mt ln ti các khu vc khác nhau ca thế gii. Trong nhng năm gn đây, dch xy ra nhiu hơn ti châu Á. Các nước ghi nhn s trường hp mc bnh Tay chân ming cao bao gm: Trung Quc, Nht Bn, Hng Kông, Hàn Quc, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Đài Loan và Vit Nam.

Hình nh tr mc tay - chân - ming

Nguyên nhân ca bnh Tay chân ming?

Bnh Tay chân ming gây ra do các loi vi rút thuc nhóm đường rut, gm có Coxsackie, Echo và các vi rút đường rut khác, trong đó hay gp là vi rút đường rut týp 71 (EV71) và coxsackie A16. Vi rút EV71 có th gây các biến chng nng và gây t vong.

Người b lây nhim bnh Tay chân ming như thế nào?

Vi rút gây bnh Tay chân ming có th lây nhim t người sang người qua tiếp xúc trc tiếp vi dch mũi, hng, nước bt, cht dch t mn nước, hoc phân ca người b nhim bnh. Người b bnh có th làm lây lan bnh nhiu nht trong tun đu tiên ca bnh, nhưng thi gian gian lây nhim có th kéo dài trong vài tun (do vi rút vn tn ti trong phân).

Bnh Tay chân ming không lây truyn t người ti vt nuôi/đng vt và ngược li.

Ai có nguy cơ mc bnh Tay chân ming?

Tt c nhng người chưa tng b bnh Tay chân ming đu có nguy cơ nhim bnh, nhưng không phi ai b nhim bnh cũng xut hin bnh.

Bnh Tay chân ming xy ra ch yếu tr em dưới 10 tui, nhưng thường gp nht tr em dưới 5 tui. Các tr nh thường d b biến chng nng hơn.

Tr em có nhiu kh năng b lây nhim và b bnh bi chúng có ít kháng th hơn người ln và ít kh năng min dch khi tiếp xúc. Hu hết người ln được min dch, nhưng vn có trường hp mc bnh thanh thiếu niên và người ln.

Bnh Tay chân ming nghiêm trng ti mc nào?

Bnh Tay chân ming thường là mt bnh nh, hu hết tt c bnh nhân hi phc trong vòng 7 đến 10 ngày mà không cn điu tr và thường không gp các biến chng.

Bnh cũng có th din biến nng như: viêm màng não, viêm não vi, viêm cơ tim, phù phi cp dn đến t vong, thường do vi rút EV71 gây ra.

Làm thế nào đ phát hin bnh sm sau khi tiếp xúc?

Thi gian bnh thông thường t khi nhim bnh ti khi khi phát triu chng là 3 - 7 ngày. St là triu chng đu tiên ca bnh Tay chân ming, st thường kéo dài 24 - 48 gi.

Bnh Tay chân ming có nhng triu chng gì?

Bnh thường bt đu vi các biu hin như:

St, chán ăn, mt mi và thường xuyên b đau hng.

Mt hoc 2 ngày sau khi khi phát st, xut hin đau trong ming, có đm đ như phng rp và sau đó tr thành vết loét. Vết loét thường nm trên lưỡi, nướu răng (li) và niêm mc má.

Phát ban trên da, không nga trong 1-2 ngày vi nhng đm màu đ khng ni hoc ni lên, có khi có rp da. Ban thường nm trong lòng bàn tay và lòng bàn chân; cũng có th xut hin trên mông và /hoc cơ quan sinh dc.

Người b bnh Tay chân ming có th không biu hin triu chng, hoc có th ch có phát ban hoc ch loét ming.

Trong mt s ít trường hp, bnh có th din biến nhanh vi các triu chng v thn kinh, hô hp và nhanh chóng dn đến t vong.

Mi người có th b lây nhim nhiu ln bnh Tay chân ming?

Có, người có th mc bnh Tay chân ming nhiu ln do có nhiu týp vi rút khác nhau. Người bnh ch min dch đi vi mt loi vi rút c th, nhng ln mc bnh khác có th xy ra do lây nhim mt loi vi rút týp khác.

Ph n mang thai có mc bnh Tay chân ming không?

V lý thuyết, ph n mang thai nên tránh tiếp xúc gn vi bt c ai b bnh Tay chân ming và đc bit chú ý đến các bin pháp phòng nga lây truyn.

Nhim vi rút đường rut và bnh Tay chân ming rt hay gp ph n mang thai vì h thường xuyên tiếp xúc vi mm bnh. Chúng có th gây bnh nh hoc không gây bnh ph n mang thai. Hin chưa có bng chng rõ ràng v vic nhim vi rút đường rut, trong đó có vi rút gây bnh bnh Tay chân ming bà m, có liên quan đến hu qu bt li đc bit ca thai kỳ (như phá thai, thai chết lưu hoc d tt bm sinh). Tuy nhiên, ph n mang thai có th truyn bnh cho em bé nếu h b nhim mt thi gian ngn trước khi sinh đ hoc có các triu chng ti thi đim sinh.

Hu hết tr sơ sinh b nhim vi rút đường rut có bnh nh, hiếm khi có tiến trin thành nhim trùng nng nhiu cơ quan, bao gm c gan, tim và t vong do nhim trùng.

Điu tr bnh Tay chân ming như thế nào?

Hin nay, chưa có thuc điu tr đc hiu cho bnh Tay chân ming. Bnh nhân nên ung nhiu nước và có th được điu tr triu chng đ gim st và gim đau t vết loét, phòng biến chng.

Cách phòng bnh Tay chân ming?

Cho đến nay, chưa có vc xin phòng bnh Tay chân ming. Nguy cơ lây nhim bnh có th được gim thiu bng vic thc hin tt v sinh cá nhân và chăm sóc y tế kp thi cho nhng tr em b bnh.

Các bin pháp phòng nga bao gm:

Ra tay thường xuyên vi xà phòng trước khi chun b thc ăn và ăn ung, trước khi cho tr nh ăn, sau khi s dng nhà v sinh và sau khi thay tã cho tr, đc bit là sau khi tiếp xúc vi các bng nước;

Làm sch môi trường b ô nhim và các vt dng bn (bao gm c đ chơi) vi xà phòng và nước, sau đó kh trùng bng các cht ty ra thông thường;

Tránh tiếp xúc gn (ôm, hôn, dùng chung đ dùng…) vi tr em b bnh Tay chân ming cũng có th giúp gim nguy cơ nhim bnh;

Không cho tr sơ sinh và tr em b bnh đi mu giáo, nhà tr, trường hc hoc nơi đông người cho ti khi khe hn;

Theo dõi cht ch tình trng bnh và chăm sóc y tế kp thi nếu tr st cao, li bì, mt tnh táo;

Che ming và mũi khi ht hơi và ho;

X lý khăn giy và tã lót đã dùng bng cách b vào thùng rác và thi b rác đúng cách;

Luôn lau dn nhà ca, nhà tr, trường hc sch s.

Theo Sức khỏe & Đời sống

Gửi Bình Luận Của Bạn Kiểu Gõ: Tắt Telex VNI
Họ tên
Email
Địa chỉ
file gửi:
Mã an toàn  
 
   
Tìm kiếm bài Viết
Xem bài Theo ngày Tháng
   
 
Các tin khác