(Nóng) - Dịch bệnh xuất huyết Ebola - Cứ 10 người mắc thì 9 người chết ở Tây Phi
(08:44 | 04/08/2014)
  - Trong thời gian xảy ra dịch bệnh Ebola, WHO thường xuyên theo dõi và đánh giá tình hình sức khỏe cộng đồng. Đến nay (1/8/2014) đã có 729 người tử vong vì vi rút này.

thi đim hin ti, có l không mt loi virus nào gây ra ni kinh hoàng cho con người như Ebola - loi virus đang làm bùng lên đi dch chết người ti Tây Phi. Trong thời gian xảy ra dịch bệnh Ebola, WHO thường xuyên theo dõi và đánh giá tình hình sức khỏe cộng đồng. Đến nay (1/8/2014) đã có 729 người tử vong vì vi rút này.Trong s nhng người đã chết có c nhng nhân viên y tế b lây nhim khi chăm sóc người bnh. Vy thc cht dch st xut huyết Ebola khi ngun t đâu, nó gây nguy him đến tính mng như thế nào và làm cách nào đ phòng nga?

Dch st xut huyết Ebola nguy him như thế nào?

Dch Ebola được biết đến đu tiên vào năm 1976, khi nó bt đu bùng n ti Sundang và Cng hòa Dân ch Congo. Căn bnh được đt tên theo con sông Ebola chy gn mt ngôi làng Congo, nơi mt trong nhng trường hp đu tiên phát bnh.

Loi virus Ebola đang hoành hành hin nay là loi gây nguy cơ chết người cao nht trong 5 chng virus Ebola được biết đến. Nó được gi là Ebola Zaire, c 10 người nhim virus này thì 9 người s t vong. Nhưng t l t vong cao còn ph thuc vào cơ s vt cht và thiết b y tế cho người bnh. T l này có th s thp hơn khi bnh nhân được đưa đến bnh vin hin đi vi đy đ các thiết b chuyên sâu.

Ngày 28 tháng 7, CDC cho biết t l t vong ti Tây Phi đã gim xung còn 6 trên 10, thay vì 9 trên 10 như trước đó. Như vy, vic phát hin và điu tr sm s mang li hiu qu đáng k cho người bnh.

Triu chng ca bnh st xut huyết Ebola

Đu tiên, người bnh có triệu chng ging như b cm cúm nng: st cao, đau cơ, đau đu, viêm hng và mt mi. Sau đó bnh nhanh chóng chuyn biến gây nôn tháo và tiêu chy, chy máu trong và chy máu ngoài (đây chính là thi đim lây lan virus). Thn và gan bt đu b ri lon. Virus Ebola Zaire gây t vong trong thi gian ngn, ch 7 đến 14 ngày sau khi phát bnh.

Mt người bình thường có th bnh trong vòng 3 tun l mà không h có biu hin gì ca bnh. Thm chí ngay c nhng người đã qua cơn nguy kch và được cu sng vn cha trong người loi virus Ebola trong vòng nhiu tun sau đó.

Virus Ebola lây lan như thế nào?

Ebola không d lây lan ging nhng loi virus thông thường như cm lnh, cúm hay si. Nó lây lan khi tiếp xúc trc tiếp qua da, các cht nhy cơ th t đng vt nhim bnh (như dơi, kh). Sau đó bnh lây t người qua người cũng qua các tiếp xúc tương t.

Ebola lây lan khi tiếp xúc trc tiếp qua da, các cht nhy cơ th t đng vt nhim bnh.

Chính ph Guinea đã cm món súp dơi, mt trong nhng món ăn ni tiếng nước này, do nhng lo lng v nguy cơ tuyền nhim bnh. Tuy nhiên, theo các nhà khoa hc, vic này có th không giúp ích gì nhiu, bi virus đã hin din và lây lan t người qua người. Vn đ ct lõi chính là vic hn chế ti đa vic phát tán dch dy cơ th.

Liu có loi thuc hoc vc xin nào phòng tránh loi virus này không?

Mc dù các nhà khoa hc đang tích cc tìm kiếm, hin vn chưa có loi thuc đc tr nào cho căn bnh Ebola. Cách điu tr duy nht hin thi vn là các phương pháp h tr như truyn nước, ung thuc gim huyết áp, th máy và truyn máu. Các trường hp may mn sng sót sau khi nhim virus ph thuc vào đ tui, loi gien, sc đ kháng cơ th cũng như điu kin chăm sóc y tế.

Có th làm gì đ phòng nhim vi rút Ebola?

Hin chưa có vc xin phòng bnh do vi rút Ebola. Nâng cao nhn thc v các yếu t nguy cơ ca bnh và các bin pháp phòng tránh cho người dân hin đang là bin pháp duy nht đ gim s ca mc và t vong do vi rút Ebola.

Các bin pháp phòng lây nhim

Do vi rút Ebola lây truyn t người sang người, các bin pháp sau đây có th được thc hin đ phòng chng lây nhim và hn chế hay ct đường lây truyn bnh.

Hiu rõ đc đim ca bnh, đường lây truyn, bin pháp phòng chng dch bnh.

Theo dõi và tuân th các hướng dn do B Y tế ban hành

Nếu bn nghi ng mt ai đó nhim vi rút Ebola, cn đng viên và giúp đ h đến khám và điu tr ti cơ s y tế.

Nếu bn có ý đnh chăm sóc bnh nhân mc vi rút Ebola ti nhà, cn thông báo cho cán b y tế đ được cung cp găng tay, phương tin phòng h cá nhân (PPE) và được hướng dn cách chăm sóc bnh nhân, cách bo v bn thân và gia đình khi b lây nhim và cách tiêu hy PPE sau khi s dng.

Khi thăm bnh nhân trong bnh vin hay chăm sóc bnh nhân ti nhà, cn ra tay vi xà phòng hoc cht sát khun sau khi tiếp xúc vi người bnh, hay tiếp xúc vi dch tiết cơ th hoc s vào các vt dng  ca người bnh.

Ngoài ra, cn tránh tiếp xúc vi các đng vt có nguy cơ cao nhim vi rút Ebola (ví d như: dơi ăn qu, kh, hay vượn) ti khu vc có rng nhit đi. Không giết m đng vt nghi ng b nhim bnh. Tht và tiết canh ca đng vt nên được nu chin k trước khi ăn.

Cán b y tế phi t bo v như thế nào đ tránh nguy cơ mc bnh khi chăm sóc bnh nhân nhim vi rút Ebola?

Cán b y tế khi chăm sóc và điu tr bnh nhân mc bnh hoc nghi ng mc bnh do vi rút Ebola có nguy cơ lây nhim cao hơn các đi tượng khác.

Ngoài các bin pháp phòng nga chung, cán b y tế cn tuân th cht ch các bin pháp phòng chng nhim khun đã khuyến cáo nhm tránh phơi nhim vi máu, dch tiết ca người bnh hoc môi trường hay vt dng ca người bnh b ô nhim như: khăn tri giường hay kim tiêm đã qua s dng.

Cán b y tế cn s dng các phương tin phòng h cá nhân như áo choàng, găng tay, khu trang y tế và kính bo h.

Không nên s dng li các phương tin phòng h đã qua s dng nếu chưa được kh trùng đúng cách.

Cn thay đi găng tay khi chăm sóc cho tng bnh nhân nghi ng nhim vi rút Ebola..

Các quy trình điu tr, chăm sóc y tế có th làm cho bác sĩ, y tá hay cán b y tế khác d phơi nhim vi bnh cn được thc hin trong điu kin an toàn và nghiêm ngt.

Cn cách ly bnh nhân mc bnh do vi rút Ebola khi các bnh nhân khác và người khe mnh.

Kết lun:

Virus Ebola không d lây lan và thường ch xut hin nhng người hp bt buc phi tiếp xúc trc tiếp vi người bnh như nhân viên y tế, người thân trong gia đình. Tuy nhiên, vì mc đ nguy him khôn lường ca nó: kh năng gây t vong cao, ủ bệnh ngầm trong khi phát bnh và gây t vong trong thi gian rt ngn mà không h có thuc đc tr; ph huynh cn phi có ý thc tìm hiu v bnh và có nhng bin pháp kp thi phòng bnh bo v con em và gia đình mình.

TTVN.vn

 

Gửi Bình Luận Của Bạn Kiểu Gõ: Tắt Telex VNI
Họ tên
Email
Địa chỉ
file gửi:
Mã an toàn  
 
   
Tìm kiếm bài Viết
Xem bài Theo ngày Tháng
   
 
Các tin khác