TÀI LIỆU HỘI NGHỊ NỘI KHOA - NHẬN XÉT BƯỚC ĐẦU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ NỘI SOI BỆNH TÚI THỪA ĐẠI TRỰC TRÀNG
(09:16 | 25/04/2017)
 - Tài liệu hội nghị Nội Khoa về NHẬN XÉT BƯỚC ĐẦU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ NỘI SOI BỆNH TÚI THỪA ĐẠI TRỰC TRÀNG - Nguyễn Duy Thắng, Đào Văn Long, Bùi Quốc Trung, Trần Thị Kim Huê

• Túi thừa đại trực tràng là bệnh lý thường gặp nhưng trong thực tế ít được chú ý 

• Đa số bệnh nhân không có triệu chứng
• Chẩn đoán dựa vào nội soi đại tràng ống mềm
• Tỷ lệ mắc bệnh cao ở người cao tuổi, hiếm gặp ở người trẻ
• Tỷ lệ mắc bệnh ở châu Âu cao hơn châu Á
• Còn ít báo cáo về bệnh túi thừa đại trực tràng ở Việt Nam
........
Dưới đây là tài liệu về NHẬN XÉT BƯỚC ĐẦU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ NỘI SOI BỆNH TÚI THỪA ĐẠI TRỰC TRÀNG dành cho các bác sĩ tham khảo!

 

 Hội nghị Nội Khoa, Tài liệu báo cáo hội nghị

   
Tìm kiếm bài Viết
Xem bài Theo ngày Tháng
   
 
Các tin khác