TC003
Giá bìa: 0 VNĐ

Tạp chí Da Liễu Học Việt Nam

Tác giả:
Dịch giả:
Nhà xuất bản: Hội Da Liễu Việt Nam
Ngày xuất bản: 09/07/2015
Số trang: 72
Kích thước:19x26.5
Trọng lượng: 0
Hình thức bìa: Bìa cứng
Tình trạng:còn hàng

Cuốn tạp chí có 72 trang với số kỳ phát hành là 4 kỳ/năm và số lượng phát hành 2000 cuốn/kỳ