Tổng hợp các bài Nghiên cứu khoa học về Cây hoàn Ngọc
(11:17 | 01/09/2017)
 - Tổng hợp các bài báo cáo Khoa học Quốc tế và Chứng nhận các nghiên cứu về cây Hoàn Ngọc

 1.      Bài Báo Nghiên cứu về hoạt chất có trong cây Hoàn Ngọc được đăng tải trên Tạp chí Quốc Tế

          Tải link tại đây: Tạp chí Planta Medica

2.      Bài Nghiên cứu khoa học Quốc tế về Giá trị của Cây Hoàn Ngọc đối với bệnh Huyết áp

             Xem bài viết chi tiết tại đây 

3.      Bài Nghiên cứu khoa học Quốc tế về Giá trị Cây Hoàn Ngọc đối với bệnh Tiểu đường.

            Cây Hoàn Ngọc- Điều trị bệnh Tiểu đường

4.      Kết quả thử nghiệm độc tính cấp và độ tính bán trường diễn trong viên nang Tanu Gold 500mg

          Xem chi tiết tại đây

5.      Chứng nhận kết quả nghiên cứu và kết quả thực hiện của quy trình sản xuất sản phẩm từ cây          Hoàn Ngọc.

        Giấy chứng nhận

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Các thông tin liên quan:

1. Thông tin sản phẩm Hoàn Ngọc

2. Mối quan hệ giữa Hội Nội khoa và DN Hoàn Ngọc

3. Giải pháp 4T 

   
Tìm kiếm bài Viết
Xem bài Theo ngày Tháng