Tuyển dụng  
11:08 | 09/02/2017
Công ty CP Xuất bản Trẻ là công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực xuất bản truyền thông về y tế, sức khỏe. Do nhu cầu phát triển công ty cần tuyển dụng các vị trí sau:
09:16 | 26/10/2016
Công ty CP Xuất bản Trẻ là công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực xuất bản truyền thông về y tế, sức khỏe. Do nhu cầu phát triển công ty cần tuyển dụng các vị trí sau:
10:54 | 06/04/2016
Công ty CP Xuất Bản Trẻ là công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực xuất bản truyền thông về y tế, sức khỏe. Do nhu cầu phát triển, công ty có nhu cầu tuyển các vị trí sau:
14:05 | 02/12/2015
Công ty CP Xuất Bản Trẻ là công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực xuất bản truyền thông về y tế, sức khỏe. Do nhu cầu phát triển, công ty có nhu cầu tuyển các vị trí sau:
15:53 | 23/11/2015
Công ty CP xuất bản Trẻ là công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực xuất bản truyền thông về y tế, sức khỏe. Do nhu cầu phát triển trang web, công ty cần tuyển 01 nhân viên quản trị website - fanpage.
07:46 | 09/11/2015
Công ty CP xuất bản Trẻ là công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực xuất bản truyền thông về y tế, sức khỏe. Do nhu cầu phát triển, công ty cần tuyển 02 nhân viên kinh doanh
09:29 | 06/05/2015
Công ty CP Xuất Bản Trẻ là công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực xuất bản truyền thông về y tế, sức khỏe. Do nhu cầu phát triển, công ty có nhu cầu tuyển các vị trí sau:
15:13 | 07/04/2015
Công ty CP xuất bản Trẻ là công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực xuất bản truyền thông về y tế, sức khỏe. Do nhu cầu phát triển, công ty có nhu cầu tuyển các vị trí sau:
16:43 | 06/04/2015
Công ty CP xuất bản Trẻ là công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực xuất bản truyền thông về y tế, sức khỏe. Do nhu cầu phát triển, công ty có nhu cầu tuyển các vị trí sau:
08:20 | 27/02/2015
Công ty CP xuất bản Trẻ là công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực xuất bản truyền thông về y tế, sức khỏe. Do nhu cầu phát triển, công ty có nhu cầu tuyển các vị trí sau:
13:46 | 13/01/2015
Công ty CP xuất bản Trẻ là công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực xuất bản truyền thông về y tế, sức khỏe. Do nhu cầu phát triển, công ty có nhu cầu tuyển các vị trí sau:
09:34 | 22/10/2014
Trung tâm truyền thông - Báo điện tử thaythuocvietnam.vn cần tuyển 02 biên tập viên website:
10:00 | 10/09/2014
Trung tâm truyền thông - Báo điện tử http://thaythuocvietnam.vn cần tuyển vị trí sau:
15:17 | 20/08/2012
Công ty cổ phần Xuất Bản Trẻ được sáng lập bởi những người có tâm huyết, năng lực và kinh nghiệm trong ngành xuất bản, thiết kế, in ấn và tố chức hội thảo.
12:10 | 09/05/2012
Trang    1       2     Next 
 
   
Tìm kiếm bài Viết
Xem bài Theo ngày Tháng