Viêm phổi là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ trên thế giới*
(08:19 | 06/02/2015)
 - Viêm phổi là nguyên nhân hàng đầu đưa đến nhập viện và tử vong cho trẻ em trên toàn thế giới. Đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi có nguy cơ mắc bệnh và tử vong do viêm phổi cao nhất.

 Viêm phi là nguyên nhân hàng đu đưa đến nhp vin và t vong cho tr em trên toàn thế gii. Đc bit là tr dưới 5 tui có nguy cơ mc bnh và t vong do viêm phi cao nht. Kiến thc ca bà m v cách x trí khi tr bnh viêm phi nhìn chung vn còn b hn chế.

Ti Bnh vin Nhi Đng 1, TP.HCM, mi năm có khong 4.000 tr nhp vin vì viêm phi và không ngng gia tăng. Thế nhưng, theo c nhân (CN) Nguyn Xuân Lành - Đi hc Y Dược TP.HCM và cng s, rt đáng báo đng là có ti 33% s người m không có kiến thc v bnh viêm phi.

Rt ít bà m biết nguyên nhân gây bnh

CN Nguyn Xuân Lành cho biết, có 57,1% s bà m có kiến thc đúng v bnh viêm phi. Trong đó, kiến thc v khái nim bnh viêm phi ca các bà m không cao (67,1%). Có nghĩa là c 3 người m có con dưới 5 tui thì có 1 người không có kiến thc đúng v bnh này.

Đim đáng lưu ý là khi so sánh vi các nghiên cu trong nước khác, t l biết v khái nim bnh viêm phi vn còn cao hơn nhiu so vi t l các bà m có con dưới 5 tui có kiến thc v bnh viêm phi khá thp 49,0%, theo kết qu nghiên cu ca Đinh Th Hng Gm. Riêng v nguyên nhân gây bnh viêm phi, ch có 38,6% bà m tr li do vi trùng và 28,2% do vi rút. T l khá cao bà m nhn biết các yếu t yếu t nguy cơ gây viêm phi như không được bú sa m, sinh non, nh cân và tr nh dưới 5 tui. Kiến thc ca bà m v cách x trí khi tr bnh viêm phi nhìn chung vn còn b hn chế (54,8%), hu hết đu cho biết s đưa tr đến cơ s khi bnh tr nng.

Càng có nhiu con, m càng ch quan trong chăm sóc

Bà m có con nh cân có t l kiến thc đúng cao gp 1,4 ln bà m có con sinh đ cân, bà m có con sinh thiếu tháng có t l kiến thc đúng cao gp 1,3 ln bà m có con sinh đ tháng. Điu này cho thy khi tr được sinh ra thiếu tháng hay nh cân so vi các tr bình thường khác, các bà m này có khuynh hướng s cn thn hơn và có nhng tìm hiu sâu hơn v nhng bnh thường gp cho tr b nh cân hoc thiếu tháng, đc bit là các bnh v hô hp.

Ngoài ra, khi xét đến kiến thc đúng và chưa đúng đi vi bà m có đa con đu lòng thì t l kiến thc đúng gp 2 ln so vi t l kiến thc chưa đúng. Tuy nhiên, bà m có 2 con tr lên, thì t l này li ngang nhau. Điu này cho thy, khi càng có nhiu con hơn, thì bà m có khuynh hướng ch quan hơn trong vic chăm sóc con hơn, mà không tiếp tc tìm hiu các thông tin v chăm sóc tr, đc bit là bnh viêm phi thường hay xy ra tr. Các bà m sng TP.HCM có t l kiến thc đúng cao gp 1,29 ln so vi các bà m sng tnh khác.

Viêm phi: Nhiu người m chưa biết v bnh!

Hơn thế na, khi xét đến trình đ hc vn vi kiến thc đúng v bnh viêm phi, kết qu cho thy t l bà m có trình đ ≥ cp 3 có kiến thc đúng gp 3,3 ln so vi t l bà m có trình đ < cp 3 (95,5% so vi 28,9%). Ngh nghip cũng liên quan đến t l kiến thc đúng và chưa đúng. C th, khi bà m là công nhân viên, có th trình đ hc vn và điu kin tiếp cn đến các ngun thông tin tt hơn so vi các ngh nghip khác. Chính vì thế mà t l có kiến thc đúng các bà m là công nhân viên cao nht so vi các ngh nghip khác như: buôn bán, kinh doanh, nông dân, ni tr, công nhân nhà máy. Đc bit, khi bà m là nông dân và ni tr, thì t l có kiến thc đúng thp hơn nhiu so vi nhiu ngành ngh khác. Kết qu cho thy rng, đ chương trình phòng chng bnh viêm phi ngày càng hiu qu hơn, thì các đi tượng sng tnh khác, có ngh nghip là nông dân và ni tr nên được quan sâu sát hơn.

Đ phòng tránh tt biến chng và đ gim t vong do viêm phi, mt trong nhng điu kh thi nht, d thc hin nht và ít tn kém nht là ci thin kiến thc v bnh phi cho bà m qua truyn thông.

T nhng thc tế này, CN Nguyn Xuân Lành khuyến cáo, cn tăng cường công tác truyn thông giáo dc sc khe v kiến thc ca bnh viêm phi, đc bit cách nhn biết và x trí đúng khi tr b viêm phi. Chương trình phòng chng bnh viêm phi ti cng đng nói chung và ti bnh vin Nhi TP.HCM nói riêng cn phi quan tâm hơn đến đi tượng bà m có t 2 con tr lên, bà m có ngh nghip là nông dân và ni tr, đc bit các bà m sng ti các tnh thành khác. Các cp qun lý cn cân nhc trong hot đng phòng chng bnh viêm phi đến các bà m có hai yếu t kinh tế gia đình thp và trình đ hc vn thp. Cn có thêm nhiu nghiên cu v can thip đ xây dng chương trình giáo dc và giáo dc sc khe cho người chăm sóc chính ca bnh nhi v bnh viêm phi.

Theo NGUYN HUYN (ghi)

*Tit do TTVN đặt lại

Gửi Bình Luận Của Bạn Kiểu Gõ: Tắt Telex VNI
Họ tên
Email
Địa chỉ
file gửi:
Mã an toàn  
 
   
Tìm kiếm bài Viết
Xem bài Theo ngày Tháng
   
 
Các tin khác