Virus Ebola có lây qua bàn phím không?
(08:43 | 12/08/2014)
 - Bệnh virus Ebola lây lan như thế nào, có phải như nhiều người cực đoan đến mức tránh xa cả tiền và bàn phím vì sợ bị nhiễm virus Ebola?

T chc Y tế Thế gii (WHO) đã phi đưa ra khuyến cáo v tình trng ca đi dch Ebola là “ngoài tm kim soát”. Tính đến ngày 4/8, T chc Y tế thế gii công b dch virus Ebola bùng phát ti các quc gia Tây Phi đã khiến 887 người t vong vi 1.603 trường hp mc bnh và đang có xu hướng tăng lên. Đây là đt dch Ebola ti t nht t trước đến nay.

Gii truyn thông đã báo cáo rt sát sao v nơi , kế hoch di chuyn ca ông, sát sao đến tng khonh khc, chi tiết khi ông ra khi phòng cp cu.Mi đây, 2 nhân viên cu tr M cũng đã b lây nhim, và báo chí truyn thông thế gii hin nay đang tràn ngp các thông tin v Ebola. Câu chuyn v Kent Brantly cho chúng ta thy có nhng hiu nhm v Ebola. Kent Brantly là mt bác s tng b nhim virus Ebola trong khi đang làm vic ti mt bnh vin Liberia, đã được chuyn đến trường Đi hc Emory ca Atlanta.

Virus Ebola dường như có th lây nhim bt c ai, và nó thc s khiến chúng ta phi quan tâm. Không phi quan tâm v Ebola hay v nhng người b nhim Ebola, mà là quan tâm đến bn thân chúng ta và vic liu chúng ta có chết vì Ebola không.

Internet càng khiến thông tin v Ebola lan rng hơn, đng nghĩa vi mi quan tâm và ni lo ngi cũng nhân lên, thm chí nhiu người còn s đến mc tránh xa c tin và bàn phím vì s b lây nhim virus Ebola.

Thc tế, Ebola ch lây lan qua các cht dch cơ th ca người b nhim virus, hoc t nhng vt như kim tiêm dính cht dch cơ th đó. Ebola không lây lan qua không khí, thc ăn, nước hay qua vic chm tay vào tin và bàn phím.

Thm cnh Ebola lây lan qua các hành khách trên các máy bay hu như không th xy ra, tr phi có mt người b nhim Ebola hoc có triu chng b Ebola được phép bay, và sau đó làm rơi vãi nước bt hay dây máu lên các hành khách khác.

Các nhà khoa hc đã gii thích rng có nhng yếu t văn hoá, xã hi góp phn gây ra nhng trường hp t vong vì dch Ebola Tây Phi. Các quc gia hin có dch là Liberia, Sierra Leone, và Guinea chưa tng tri qua s bùng n dch này trước đây, vì thế các bác s có th không được đào to đ chn đoán hay điu tr căn bnh nay, và các công dân có th không nhn ra các triu chng bnh.

Ngoài ra, theo phong tc, các gia đình t chc tang l cho bnh nhân t vng li yêu cu mi người chm vào thi th người bnh, vì thế có th điu đó đã gây ra dch. mt s nơi, người dân còn chng đi các nhân viên y tế cng đng vì h s rng nhng nhân viên này s mang dch bnh đến hoc h nghe tin đn v các phương pháp điu tr lang băm.

Bn có th nghe nói rng virus Ebola lây lan qua đng vt. Nhiu người trích dn mt nghiên cu năm 2012 nói các nhà khoa hoc đã làm lây lan dch bnh này t ln trong phòng thí nghim sang kh. Nhưng không có lý do gì phi hong s.

Bi vì dù nghiên cu là quan trng, song chưa rõ phòng thí nghim được qun lý như thế nào và kch bn lây lan ra thế gii tht ra sao. Chúng ta là con người, không phi kh.

Hin chưa có bng chng gì cho thy ln hay Tây Phi đã b lây nhim virus Ebola, và dù có như thế, Tây Phi cũng không phi là nơi có ngành kinh doanh tht gia súc phát trin trên toàn thế gii. Hơn na, Ebola không lây lan qua thc ăn, vì thế không có ri ro gì nếu ăn phi tht nhim Ebola.

Tt nhiên, Ebola đáng s, song không có lý do gì đ hong s. Các chuyên gia y tế và các quan chc chính ph đang hy vng h có th kim soát tình hung Tây Phi. Các nhà khoa hc vn đang tiếp tc nghiên cu v vaccine Ebola.

Trong khi đó, nếu bn vn thy lo ngi, hãy bt tay làm v sinh sch s bàn phím. Min là bn tránh các cht dch cơ th ca người khác như là tinh dch, máu hay nước bt, bn s n.

Bnh virus Ebola xut hin ln đu tiên vào năm 1976 ti mt ngôi làng gn sông Ebola Congo và mt ngôi làng khác vùng Sudan. Theo T chc Y tế thế gii, các triu chng đin hình ca bnh Ebola là st đt ngt, căng thng, đau cơ, nhc đu và đau c hng, tiếp theo là ói ma, tiêu chy, phát ban, suy gim chc năng thn, gan và trong mt s trường hp chy máu c bên trong ln bên ngoài.

Thi gian bnh ca bnh virus Ebola khong t 2 đến 21 ngày, k t khi tiếp xúc vi ngun bnh cho ti khi có nhng triu chng bnh đu tiên.

Ti Vit Nam, t ngày 31/7, Cc Y tế d phòng - B Y tế đã cung cp thông tin và khuyến cáo mt s bin pháp phòng, chng dch bnh Ebola ti người dân; đ ngh các tnh, thành ph ch đo S Y tế phi hp vi các cơ quan chc năng ti ca khu đ giám sát cht ch người nhp cnh, lưu ý nhng người t các quc gia có dch.

Cc Thuc và Thc phm M (FDA) hy vng phi đến cui năm 2015 mi có vc xin phòng bnh Ebola.

Theo  XHTT

 

Gửi Bình Luận Của Bạn Kiểu Gõ: Tắt Telex VNI
Họ tên
Email
Địa chỉ
file gửi:
Mã an toàn  
 

   
Tìm kiếm bài Viết
Xem bài Theo ngày Tháng
   
 
Các tin khác