Loading...
Hotline: 0913322944 (HN)

Hội nghị – Hội thảo

Hội nghị Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam lần thứ 19

Kính gửi:  Các Hội viên Hội Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam                   Các Thầy…

Thông báo số 2- Hội nghị khoa học Nội khoa toàn quốc

Ban Tổ chức Hội nghị thông báo về kế hoạch tổ chức “Hội nghị Khoa học Nội khoa toàn quốc lần thứ X” như sau:…

All Rights Reserved thaythuocvietnam.vn 2018 - Design by Dr.Hope