Loading...
Hotline: 0913322944 (HN)

Bài học kinh nghiệm từ quy trình chuẩn bị người bệnh mổ tim theo kế hoạch tại BV Hữu Nghị Việt Đức

05/03/2018

Tác giả: Đoàn Quốc Hưng, Đỗ Huyền Trang, Nguyễn Xuân Vinh

Đơn vị công tác: Khoa phẫu thuật Tim Mạch – Lồng ngực. Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

TÓM TẮT
Mục tiêu: Nhận xét quy trình chuẩn bị an toàn người bệnh và bài học từ những thiếu sót trước mổ tim hở có chuẩn bị ở người trưởng thành tại khoa phẫu thuật Tim mạch Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức. 
Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả tiến cứu với bộ câu hỏi và hồ sơ bệnh án. Đối tượng gồm 91 người bệnh mổ tim hở từ 11/2011 đến 4/2012 đủ tiêu chuẩn nghiên cứu và 22 ca có thiếu sót trong quy trình chuẩn
bị trước mổ trong tổng số trong 1121 ca phẫu thuật tim hở từ 1/1/2013 đến 30/5/2014 tại khoa phẫu thuật Tim mạch Bệnh viện HN Việt Đức.
Kết quả: Mức độ giải thích về phẫu thuật đạt tỷ lệ 97,8%, giải thích gây mê trước mổ đạt 63,7%. Mức độ giải thích về nơi nằm điều trị sau phẫu thuật là 52,7%. Mức độ giải thích về những khó chịu và can thiệp trên cơ thể sau mổ còn thấp (15,4%). Công tác chăm sóc cơ bản được thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình, có 46% người bệnh được điều dưỡng động viên tinh thần trước mổ, có 0.2% thiếu sót đã xảy ra trong 1121 ca phẫu thuật, các sai sót đều được phát hiện và không gây hậu quả và bài học rút ra phần lớn do khâu tổ chức giám sát chưa đạt hiệu quả.
Kết luận: Hầu hết các khâu trong công tác chuẩn bị người bệnh trước mổ tim hở tại khoa phẫu thuật Tim mạch được thực hiện khá tốt. Tuy nhiên hoạt động thông tin, giải thích trước phẫu thuật cần được tiến hành kĩ lưỡng, đúng quy trình, đặc biệt là công tác giải thích gây mê cần chú trọng hơn, không chỉ khám gây mê mà còn phải giải thích về gây mê cho người bệnh. Sự phân công cụ thể trách nhiệm từng thành viên và có giám sát hiệu quả là hoạt động giảm nguy cơ thiếu sót.

Tài liệu  Hội nghị khoa học Quốc tế Điều Dưỡng

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức năm 2014. 

Bình luận

Bình luận


Bài viết cùng chuyên mục

All Rights Reserved thaythuocvietnam.vn 2018 - Design by Dr.Hope