Loading...
Hotline: 0913322944 (HN)

Các tiến bộ trong loãng xương và ứng dụng trong thực hành lâm sàng tại Việt Nam

02/03/2018

Tác giả: Lê Anh Thư

Đơn vị công tác: Bệnh viện Chợ Rẫy – Hội loãng xương TP Hồ Chí Minh.

Trong vòng hai thập niên vừa qua, chúng ta đa có những tiến bộ mang tính cách mạng trong loãng xương. Các tiến bộ bao gồm những hiểu biết về sinh học cơ bản của xương, nhận diện hậu qủa nặng nề của gãy xương trong nhóm có nguy cơ bị bệnh, nguy cơ tái gãy xương và nguy cơ tử vong và tìm được các nguy cơ lâm sàng quan trọng, mật độ xương, các thuốc điều trị mới và các yếu tố gây loãng xương thứ phát. Thuốc điều trị để làm giảm nguy cơ gãy xương (bao gồm các thuốc ức chế huy xương và kích thích tạo xương và calcium & vitamin D). Các hướng điều trị mới nhắm vào cơ chế phân tử trong chuyển hóa xương đang hứa hẹn hiệu quả cao hơn.

Tài liệu Hội nghị khoa học Nội khoa toàn quốc lần thứ IX

Bình luận

Bình luận


Bài viết cùng chuyên mục

All Rights Reserved thaythuocvietnam.vn 2018 - Design by Dr.Hope