Loading...
Hotline: 0913322944 (HN)

Nồng độ NT-PROBNP ở bệnh nhân tứ chứng Fallot sau phẫu thuật sửa chữa hoàn toàn

29/04/2018

 – Tác giả: Đoàn Chí Thắng*, Nguyễn Tá Đông*, Nguyễn Cửu Long*, Hoàng Anh Tiến*

 – Đơn vị công tác: Bệnh viện Trung ương Huế

Nồng độ NT-ProBNP trung bình là 160,71 ± 203,31 trong đó tỉ lệ tăng NTProBNP chiếm tỉ lệ 36,99%. Công gắng sức tối đa và thời gian gắng sức tương quan nghịch với nồng độ NT-proBNP. Điểm cắt tốt nhất của NT-proBNP trong tiên lượng rối loạn nhịp thất là ở mức 75,69 pg/ml. Điểm cắt tốt nhất của NT-proBNP trong tiên lượng suy thất phải là ở mức 54 pg/ml.

Bình luận

Bình luận


Bài viết cùng chuyên mục

All Rights Reserved thaythuocvietnam.vn 2018 - Design by Dr.Hope