Hướng Dẫn Sử Dụng Kháng Sinh
(09:37 | 14/01/2017)
  - Trong những năm qua, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã triển khai các chương trình theo dõi kháng kháng sinh (GARP, VINARES) và “Chương trình quản lý kháng sinh AMS” (Antimicrobial stewardships). Dựa trên các dữ liệu lâm sàng và vi sinh, cuốn “Hướng dẫn sử dụng kháng sinh” nhằm khuyến cáo cho các bác sĩ thực hành lâm sàng lựa chọn kháng sinh đúng ngay từ đầu, giúp nâng cao hiệu quả điều trị, giảm chi phí cũng như hạn chế vi khuẩn kháng thuốc.

Dưới đây là cuốn Hướng Dẫn Sử Dụng Kháng Sinh - Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương dành cho các bác sĩ tham khảo

 Hướng Dẫn Sử Dụng Kháng Sinh

 Hướng Dẫn Sử Dụng Kháng Sinh, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương

   
Tìm kiếm bài Viết
Xem bài Theo ngày Tháng
   
 
Các tin khác