Đánh giá hiệu quả điều trị đau thần kinh tọa...
(09:28 | 05/12/2017)
  - Đánh giá hiệu quả điều trị đau thần kinh tọa do thoát vị đĩa đệm bằng phương táp tiêm CORTICOSTEROID ngoài màng cứng. Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Lan*, Đào Xuân Thành**, Đỗ Vũ Anh***, Trần Thu Giang***, Nguyễn Thị Ngọc Mai****

 TÓM TẮT

Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá hiệu quả, tác dụng không mong muốn của phương pháp tiêm màng cứng trong điều trị đau thần kinh tọa do thoát vị đĩa đệm sử dụng 02 loại  thuốc là Methylprednisolon acetat và Hydrocortison acetat.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện từ tháng 5/2012 đến ngày 5/2013 trên 80 bệnh nhân đau thần kinh tọa do thoát vị đĩa đệm điều trị tại khoa Cơ Xương Khớp, Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân được chia thành 02
nhóm kiểu ghép cặp, dựa trên mức độ đau theo VAS.

Kết quả: Cả hai loại thuốc thuộc nhóm corticosteroid là Methylprednisolon acetat và Hydrocortison acetat đều đạt được kết quả tốt trên mọi thông số nghiên cứu, không có sự  khác biệt về kết quả giữa 2 thuốc (p<0,05): điểm đau theo thang điểm VAS (nhóm bệnh nhân được tiêm Methylprednisolon acetatgiảm 1,98 ± 1,33; so với 2,13 ± 1,17 điểm ở nhóm tiêm Hydrocortison acetat) và độ Lassègue (nhóm tiêm Methylprednisolon acetat từ 74,630 ± 18,820 lên 80,75 0 ± 15,870 so với nhóm tiêm Hydrocortison acetat từ 71,250 ± 10,110 lên
81,63 0 ± 8,350). Phương pháp an toàn và không có sự khác biệt về tỷ lệ các biến cố giữa 2 thuốc. Riêng chi phí trực tiếp và gián tiếp của quy trình tiêm sử dụng Hydrocortison acetat cao gấp 03 lần so với sử dụng thuốc Methylprednisolon acetat.

Kết luận: Tiêm màng cứng điều trị đau thần kinh tọa do thoát vị đĩa đệm sử dụng 02 loại thuốc là Methylprednisolon acetat và Hydrocortison acetat an toàn và có hiệu quả. Sử dụng Methylprednisolon acetat có giá trị kinh tế hơn Hydrocortison acetat.
 
Trích Tạp chí Nội khoa Việt Nam số 16
   
Tìm kiếm bài Viết
Xem bài Theo ngày Tháng
   
 
Các tin khác
Viêm tụy cấp tính (21/05/2014)