CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH GÚT - TÀI LIỆU HỘI NGHỊ NỘI KHOA
(15:56 | 10/05/2017)
 - Tài liệu báo cáo hội nghị Nội Khoa về CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH GÚT của PGS.TS. BS. NGUYỄN VĨNH NGỌC (PHÓ CHỦ TỊCH HỘI THẤP KHỚP HỌC HÀ NỘI PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN NỘI TỔNG HỢP ĐH YHN KHOA KHỚP BỆNH VIỆN BẠCH MAI) dành cho các bác sĩ tham khảo

 Hội nghị Nội khoa, Bệnh viện Bạch Mai

   
Tìm kiếm bài Viết
Xem bài Theo ngày Tháng
   
 
Các tin khác