Hội nghị khoa học thường niên Hội Hô hấp Việt Nam
(17:35 | 04/09/2017)
  - Giấy mời hội nghị khoa học thường niên Hội Hô hấp Việt Nam

HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN HỘI HÔ HẤP VIỆT NAM 2017 

Thời gian: 22 - 23 tháng 9 năm 2017  
Địa điểm: Khách sạn Royal Lotus, Đà Nẵng, Việt Nam
 
 
ĐẠI BIỂU THAM DỰ HỘI NGHỊ ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN 16 TIẾT ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC 
 
THƯ MỜI HỘI NGHỊ VÀ CHƯƠNG TRÌNH CỤ THỂ  TẠI ĐÂY

 

 Hội nghị Hội Hô Hấp Việt Nam

   
Tìm kiếm bài Viết
Xem bài Theo ngày Tháng