Hội nghị khoa học thường niên Hội Hô hấp Việt Nam
(17:35 | 04/09/2017)
  - Giấy mời hội nghị khoa học thường niên Hội Hô hấp Việt Nam

HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN HỘI HÔ HẤP VIỆT NAM 2017 

Thời gian: 22 - 23 tháng 9 năm 2017  
Địa điểm: Khách sạn Royal Lotus, Đà Nẵng, Việt Nam
 
 
ĐẠI BIỂU THAM DỰ HỘI NGHỊ ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN 16 TIẾT ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC 
 
THƯ MỜI HỘI NGHỊ VÀ CHƯƠNG TRÌNH CỤ THỂ  TẠI ĐÂY

 

 Hội nghị Hội Hô Hấp Việt Nam

   
Tìm kiếm bài Viết
Xem bài Theo ngày Tháng
   
 
Các tin khác