Thần kinh - Tâm thần  
15:29 | 04/12/2010
Triệu chứng chính của bệnh trầm cảm là tính khí u sầu (sad mood). Để chẩn đoán trầm cảm, một tính khí trầm uất (depressed mood) phải hiện diện ít nhất một nửa thời gian trong một thời kỳ 2 tuần lễ.
Trang   Prev       3       4       5    
 
   
Tìm kiếm bài Viết
Xem bài Theo ngày Tháng