Đoàn Thị Nhung

Học hàm, học vị:
Tỉnh/TP:
Chuyên khoa:

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: Đoàn Thị Nhung

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ Y học dự phòng

Tỉnh/TP: Thái Nguyên

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP, CÔNG TÁC

Trường Đại học Y – Dược Thái Nguyên, tốt nghiệp 2023

CÁC BÀI BÁO, TẠP CHÍ

– Thực trạng nuôi con bằng sữa mẹ và một số yếu tố liên quan của các bà mẹ có con dưới 2 tuổi ở hai phường tại thành phố Thái Nguyên năm 2020.(Tạp chí Y học dự phòng 2021)

– Khẩu phần thực tế của phụ nữ nuôi con nhỏ dưới 24 tháng tuổi ở hai phường tại thành phố Thái Nguyên.(Tạp chí Y học dự phòng 2021)

-Tình trạng dinh dưỡng và khẩu phần ăn của trẻ học tại trường mầm non xã Hải Lựu, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021.(Tạp chí Y học Việt Nam 2022)