Hoàng Ngọc Anh

Học hàm, học vị:
Tỉnh/TP:
Chuyên khoa:

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: Hoàng Ngọc Anh

Năm sinh: 1997

Trình độ chuyên môn (Học hàm học vị cao nhất): Bác sĩ đa khoa

Đơn vị công tác hiện tại: Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình

Tỉnh/TP: Thái Bình

Chuyên khoa: Nội khoa chung

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO, CÔNG TÁC

2021 – Tốt nghiệp Đại học y dược Thái Bình

Vị trí công tác: Học viên bác sĩ 18 tháng tại Bệnh viện đa khoa Tỉnh Thái Bình