• Đái tháo nhạt
    Bệnh đái tháo nhạt Đặc điểm của bệnh đái tháo nhạt là hội chứng đái nhiều, uống nhiều. Tuy là một bệnh nguy hiểm không kém đái tháo đường nhưng lại chưa được nhiều người...