Alzheimer

Phân biệt Sa sút trí tuệ và Alzheimer

Sa sút trí tuệ và Alzheimer là hai thuật ngữ chứng bệnh thường gặp ở người cao tuổi gây nên chứng suy giảm trí nhớ. Phân biệt sa sút trí tuệ và Alzheimer là rất quan trọng, có thể giúp người bệnh, gia đình hoặc người chăm sóc có kiến...
Danh sách bài viết

Phân biệt Sa sút trí tuệ và Alzheimer

Sa sút trí tuệ và Alzheimer là hai thuật ngữ chứng bệnh thường gặp ở người cao tuổi gây nên chứng suy giảm trí nhớ. Phân biệt sa sút trí tuệ và Alzheimer là rất quan trọng, có thể giúp người bệnh, gia đình hoặc người chăm sóc có kiến...