Nhiễm trùng đường mật

Nhiễm trùng đường mật và những điều cần biết

Nhiễm trùng đường mật hay nhiễm khuẩn đường mật là một biến chứng nguy hiểm của các bệnh lý về đường mật. Bệnh có thể gây sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, kèm theo các bệnh lý nghiêm trọng khác. 1. Nhiễm trùng đường mật là bệnh gì? Đường mật...
Danh sách bài viết

Nhiễm trùng đường mật và những điều cần biết

Nhiễm trùng đường mật hay nhiễm khuẩn đường mật là một biến chứng nguy hiểm của các bệnh lý về đường mật. Bệnh có thể gây sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, kèm theo các bệnh lý nghiêm trọng khác. 1. Nhiễm trùng đường mật là bệnh gì? Đường mật...