unnamed (4)

02/11/2021

U nang buồng trứng nhỏ, chưa gây biến chứng thì có thể điều trị bằng thuốc

U nang buồng trứng nhỏ, chưa gây biến chứng thì có thể điều trị bằng thuốc

(Visited 1 times, 1 visits today)
  • Tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *