Chuyên khoa: Cơ- Xương - Khớp.

Vũ Thị Anh Đào

Năm sinh: 1996
Học hàm, học vị:
Tỉnh/TP: