Chuyên khoa: Nội tiết- ĐTĐ

NGUYỄN LAM GIANG

Năm sinh: 1990
Học hàm, học vị:
Tỉnh/TP: