Chuyên khoa: Nội - Tiêu hóa

Nguyễn Duy Thắng

Năm sinh: 1953
Học hàm, học vị: , ,
Tỉnh/TP: