Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các khách mời tập thể dục giữa giờ gải lao

20/02/2019

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các khách mời tập thể dục tại buổi khai mạc “Những ngày phim y tế Việt Nam”

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các khách mời tập thể dục tại buổi khai mạc “Những ngày phim y tế Việt Nam”

(Visited 1 times, 1 visits today)
  • Tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *