Cuộc chiến không hồi kết giữa các siêu vi khuẩn kháng thuốc và thuốc kháng sinh

22/11/2018

1. Cuộc chiến không hồi kết giữa các siêu vi khuẩn kháng thuốc và thuốc kháng sinh

(Nguồn video: Kurzgesagt – In a Nutshell)

2. Một số vi khuẩn kháng thuốc đã được công bố

xem thêm: Một số chủng vi khuẩn kháng thuốc đang đe dọa trực tiếp tới tính mạng của người dân trên toàn thế giới

(Visited 109 times, 1 visits today)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *