DD-Dai-bieu-quoc-hoi

24/05/2018

BS Hoàng Công Lương

Đại biểu Quốc hội : Mức án đề nghị với bác sĩ Lương là không công bằng

(Visited 1 times, 1 visits today)
  • Tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *