Tìm kiếm bác sĩ

Tỉnh/TP
Chuyên khoa

BS. Cao Nữ Hoàng Oanh

Năm sinh: 28/06/1993

Học hàm, học vị: Bác sĩ

Đơn vị: Phòng khám Doctor Acnes

Tỉnh/TP: TP Hồ Chí Minh

Chuyên khoa: Da liễu

BS. Nguyễn Duy Mỹ Ngọc

Năm sinh: 08/09/1992

Học hàm, học vị: Bác sĩ

Đơn vị: Phòng khám Doctoc Acnes

Tỉnh/TP: TP Hồ Chí Minh

Chuyên khoa: Da liễu

BS. Ninh Vũ Hoàng Tuấn

Năm sinh: 16/06/1991

Học hàm, học vị: Bác sĩ Chuyên khoa 1

Đơn vị: Phòng khám Doctoc Acnes

Tỉnh/TP: TP Hồ Chí Minh

Chuyên khoa: Da liễu

BS. Lê Hải Huy

Năm sinh: 27/12/1993

Học hàm, học vị: Bác sĩ

Đơn vị: Phòng khám Doctor Acnes

Tỉnh/TP: TP Hồ Chí Minh

Chuyên khoa: Da liễu

PGS.TS Nguyễn Duy Thắng

Năm sinh:

Học hàm, học vị: Tiến Sĩ Y khoa, Phó giáo sư

Đơn vị: Bệnh viện Hồng Ngọc

Tỉnh/TP: Hà Nội

Chuyên khoa: Nội tiết - Tiêu hoá

  • Trang:
  • 1