Chuyên mục cập nhật những thông tin về sức khỏe trong dịp Tết có liên quan đến những bệnh lý thường gặp, đặc biệt là có liên quan đến tiêu hóa.