6 người vượt biên mang covid19

Nhóm 6 người vượt biên mang Covid-19: cảnh báo lây nhiễm

Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) cho biết, trong 6 người vượt biên từ Campuchia về Việt Nam đã có 4 người dương tính với SARS-CoV-2. Tóm tắt diễn biến: Ngày 28/12/2020: Theo HCDC TP HCM, nhóm 6 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia đã được...
Danh sách bài viết

Nhóm 6 người vượt biên mang Covid-19: cảnh báo lây nhiễm

Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) cho biết, trong 6 người vượt biên từ Campuchia về Việt Nam đã có 4 người dương tính với SARS-CoV-2. Tóm tắt diễn biến: Ngày 28/12/2020: Theo HCDC TP HCM, nhóm 6 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia đã được...