ai cần truyền dịch

Lạm dụng truyền dịch – hiểm họa khôn lường

Ngày nay truyền dịch cực kỳ phổ biến ở tất cả các tuyến y tế thậm chí tại nhà. Việc coi dịch truyền trở thành thứ thuốc thần kỳ điều trị bách bệnh của người dân đang diễn ra một cách rầm rộ, không kiểm soát. Bất kể là mệt vì...
Danh sách bài viết

Lạm dụng truyền dịch – hiểm họa khôn lường

Ngày nay truyền dịch cực kỳ phổ biến ở tất cả các tuyến y tế thậm chí tại nhà. Việc coi dịch truyền trở thành thứ thuốc thần kỳ điều trị bách bệnh của người dân đang diễn ra một cách rầm rộ, không kiểm soát. Bất kể là mệt vì...