ai nên tiêm vaccine covid

Ai là người đủ điều kiện tiêm chủng vaccine Covid-19?

Bộ Y tế đã quy định rõ về các đối tượng đủ điều kiện tiêm vaccine Covid-19, cần thận trọng, lưu ý khi tiêm chủng và các trường hợp cần trì hoãn tiêm chủng cũng như các chống chỉ định khi tiêm chủng. 1. Ai đủ điều kiện tiêm vaccine...
Danh sách bài viết

Ai là người đủ điều kiện tiêm chủng vaccine Covid-19?

Bộ Y tế đã quy định rõ về các đối tượng đủ điều kiện tiêm vaccine Covid-19, cần thận trọng, lưu ý khi tiêm chủng và các trường hợp cần trì hoãn tiêm chủng cũng như các chống chỉ định khi tiêm chủng. 1. Ai đủ điều kiện tiêm vaccine...