Amidan mạn tính

Tư vấn: Viêm Amidan mạn tính

Câu hỏi: Chào bác sĩ. Bác sĩ cho cháu hỏi là viêm amidan mạn tính để lâu sẽ gây ra hậu quả gì? Và nếu cắt amidan bằng phương pháp coblator thì có khỏi dứt điểm được không ạ? Trả lời: Amidan (amidan khẩu cái) là một trong những khối...
Danh sách bài viết

Tư vấn: Viêm Amidan mạn tính

Câu hỏi: Chào bác sĩ. Bác sĩ cho cháu hỏi là viêm amidan mạn tính để lâu sẽ gây ra hậu quả gì? Và nếu cắt amidan bằng phương pháp coblator thì có khỏi dứt điểm được không ạ? Trả lời: Amidan (amidan khẩu cái) là một trong những khối...