ăn bánh mì chữa say xe

Tại sao bạn bị say tàu xe mà người khác lại không bị?

Say tàu xe là một hiện tượng thường gặp ở rất nhiều người, ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe và tâm lý của người bị say xe. Vậy vì sao một số người bị say xe còn số khác lại không? Tại sao bạn lại bị say xe? Hãy...
Danh sách bài viết

Tại sao bạn bị say tàu xe mà người khác lại không bị?

Say tàu xe là một hiện tượng thường gặp ở rất nhiều người, ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe và tâm lý của người bị say xe. Vậy vì sao một số người bị say xe còn số khác lại không? Tại sao bạn lại bị say xe? Hãy...