• Ăn thịt bò sai cách: Vừa xấu vừa bệnh
    Ăn thịt bò sai cách: vừa xấu vừa bệnh Có rất nhiều người ăn thịt bò tái, cũng rất nhiều người không quan niệm về thời gian ăn thịt bò. Và đó chỉ là hai trong nhiều sai lầm khác khi ăn thịt bò...