ảnh hưởng bệnh thủy đậu

Bệnh thủy đậu

Bệnh thủy đậu trong thai kỳ

Bệnh thủy đậu (dân gian thường gọi là trái rạ) là bệnh lây lan qua đường hô hấp hoặc tiếp xúc trực tiếp do nhiễm Varicella zoster virus (VZV), thường gặp ở trẻ em. Thời gian ủ bệnh khoảng 2 tuần. Câu hỏi : Tuần thứ 2 của thai kì...
Danh sách bài viết
Bệnh thủy đậu

Bệnh thủy đậu trong thai kỳ

Bệnh thủy đậu (dân gian thường gọi là trái rạ) là bệnh lây lan qua đường hô hấp hoặc tiếp xúc trực tiếp do nhiễm Varicella zoster virus (VZV), thường gặp ở trẻ em. Thời gian ủ bệnh khoảng 2 tuần. Câu hỏi : Tuần thứ 2 của thai kì...