ấu dâm là gì

FBI đã sử dụng Photoshop để truy lùng những kẻ ấu dâm đồi bại như thế nào

Từ một chứng cứ rất nhỏ, cảnh sát cũng có thể giải quyết được một vụ án. Năm 2012, chỉ là một bức ảnh đơn giản chụp cảnh đi chơi ngày nghỉ của một người phụ nữ và một đứa bé nhưng cuối cùng, nó lại là chìa khóa để...
Danh sách bài viết

FBI đã sử dụng Photoshop để truy lùng những kẻ ấu dâm đồi bại như thế nào

Từ một chứng cứ rất nhỏ, cảnh sát cũng có thể giải quyết được một vụ án. Năm 2012, chỉ là một bức ảnh đơn giản chụp cảnh đi chơi ngày nghỉ của một người phụ nữ và một đứa bé nhưng cuối cùng, nó lại là chìa khóa để...