Bác sĩ Hoàng Công Lương

Bác sĩ cần được bảo vệ bởi hệ thống pháp luật.

Bác sĩ cần được bảo vệ bởi hệ thống pháp luật

Giới thầy thuốc Việt Nam đang hết sức hoang mang và lo ngại cho sự an toàn của mình. Lo ngại trước sự bạo hành của bệnh nhân và người nhà; lo ngại cả những quy định ràng buộc ngoài chuyên môn. Làm sao người bác sĩ đó có thể...
BS Hoàng Công Lương

9 Tình tiết có lợi cho bác sĩ Hoàng Công Lương

Chúng tôi xin tổng hợp lại 9 tình tiết mới có lợi cho bác sĩ Hoàng Công Lương trong vụ án chạy thận tại bệnh viện đa khoa Hòa Bình. 1-  Bác sĩ Lương có được giao trách nhiệm quản lý đơn nguyên chạy thận - Theo Ông Hoàng Đình Khiếu...
Danh sách bài viết
Bác sĩ cần được bảo vệ bởi hệ thống pháp luật.

Bác sĩ cần được bảo vệ bởi hệ thống pháp luật

Giới thầy thuốc Việt Nam đang hết sức hoang mang và lo ngại cho sự an toàn của mình. Lo ngại trước sự bạo hành của bệnh nhân và người nhà; lo ngại cả những quy định ràng buộc ngoài chuyên môn. Làm sao người bác sĩ đó có thể...
BS Hoàng Công Lương

9 Tình tiết có lợi cho bác sĩ Hoàng Công Lương

Chúng tôi xin tổng hợp lại 9 tình tiết mới có lợi cho bác sĩ Hoàng Công Lương trong vụ án chạy thận tại bệnh viện đa khoa Hòa Bình. 1-  Bác sĩ Lương có được giao trách nhiệm quản lý đơn nguyên chạy thận - Theo Ông Hoàng Đình Khiếu...