bac si

Lương tâm thầy thuốc mẹ hiền (nguồn: internet)

Lương tâm thầy thuốc mẹ hiền

Trong cuộc đời hành nghề của mình, được bệnh nhân và người nhà của bệnh nhân tin tưởng và quý mến là điều mà bất kỳ một y bác sĩ nào cũng đều mong muốn và trân trọng. Sợi dây liên kết tình cảm ấy vô cùng đáng trân quý....
Bác sĩ cần được bảo vệ bởi hệ thống pháp luật.

Bác sĩ cần được bảo vệ bởi hệ thống pháp luật

Giới thầy thuốc Việt Nam đang hết sức hoang mang và lo ngại cho sự an toàn của mình. Lo ngại trước sự bạo hành của bệnh nhân và người nhà; lo ngại cả những quy định ràng buộc ngoài chuyên môn. Làm sao người bác sĩ đó có thể...

Chúc mừng ngày Quốc tế phụ nữ

Nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ - 8/3, trang Báo điện tử Thầy thuốc Việt Nam gửi tới Nữ Bác sĩ,  Biên tập viên, Cộng tác viên của Thầy thuốc Việt Nam nói riêng và phụ nữ Việt Nam nói chung lời chúc tốt đẹp nhất! Chúc mừng ngày...
Danh sách bài viết
Lương tâm thầy thuốc mẹ hiền (nguồn: internet)

Lương tâm thầy thuốc mẹ hiền

Trong cuộc đời hành nghề của mình, được bệnh nhân và người nhà của bệnh nhân tin tưởng và quý mến là điều mà bất kỳ một y bác sĩ nào cũng đều mong muốn và trân trọng. Sợi dây liên kết tình cảm ấy vô cùng đáng trân quý....
Bác sĩ cần được bảo vệ bởi hệ thống pháp luật.

Bác sĩ cần được bảo vệ bởi hệ thống pháp luật

Giới thầy thuốc Việt Nam đang hết sức hoang mang và lo ngại cho sự an toàn của mình. Lo ngại trước sự bạo hành của bệnh nhân và người nhà; lo ngại cả những quy định ràng buộc ngoài chuyên môn. Làm sao người bác sĩ đó có thể...

Chúc mừng ngày Quốc tế phụ nữ

Nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ - 8/3, trang Báo điện tử Thầy thuốc Việt Nam gửi tới Nữ Bác sĩ,  Biên tập viên, Cộng tác viên của Thầy thuốc Việt Nam nói riêng và phụ nữ Việt Nam nói chung lời chúc tốt đẹp nhất! Chúc mừng ngày...